Kontakt na riešiteľov projektu

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Zodpovedný riešiteľ projektu
doc. Ing. Michal Stričík, PhD.

Telefón
+421 (0)55 722 1111

Email
michal.stricik@euke.sk
questionnaire.phf@gmail.com